Místní akční skupina Svatováclavsko

Uzavřené výzvy (ARCHIV)

2018

UZAVŘENÁ VÝZVA: 1. VÝZVA - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU (IROP)

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS DNE 25.4.2018

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU“.

Datum vyhlášení Výzvy: 12. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018

TEXT VÝZVY -AKTUÁLNÍ

Příloha 1 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017 - PREZENTACE

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):

Text výzvy (neplatná verze)

UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 1: PREVENCE KRIMINALITY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (OPZ)

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 1: Prevence kriminality a drogové závislosti“.

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 31. 1. 2017

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS 13.3.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZE DNE 13.3.2018
KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ - ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY

TEXT VÝZVY - AKTUÁLNÍ OD 22.11.2017
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby
podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS

PODKLADY ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 24.10.2017

POZVÁNKA
PREZENTACE
PREZENTACE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OPZ

ARCHIV (NEPLATNÉ VERZE DOKUMENTŮ)
Text výzvy (neplatná verze)

2017

UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 3: PRORODINNÁ OPATŘENÍ (OPZ)

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ ukončila dne 18.12.2017 v 16:00 hodin příjem žádostí ve výzvě o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření“.

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 18. 12. 2017

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 23.1.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS - VÝBĚR PROJEKTŮ

TEXT VÝZVY - AKTUÁLNÍ OD 22.11.2017
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby
podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS

PODKLADY ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 24.10.2017

POZVÁNKA
PREZENTACE
PREZENTACE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OPZ

ARCHIV (NEPLATNÉ VERZE DOKUMENTŮ)
Text Výzvy (neplatná)


UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA (IROP)

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ ukončila dne 27.11.2017 v 16:00 hodin příjem žádostí ve výzvě o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA“.

22.12.2017 byla finalizována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u jednotlivých žádostí o podporu ve výzvě MAS s názvem "2.Výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Bezpečná doprava-SC 1.2". Všechny 4 přijaté žádosti o dotaci v celkové výši 4 364 354,07 Kč splňují podmínky a následuje další kolo hodnocení. V souladu s pravidly MAS následuje věcné hodnocení žádostí.

Seznam žádostí splňující kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Celkem byly přijaty 4 žádosti o dotaci v celkové výši 4 364 354,07 Kč. V souladu s pravidly MAS začíná následující den hodnocení podle směrnice MAS "Interní postupy MAS pro IROP".

Seznam přijatých žádostí
Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 23.1.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS - VÝBĚR PROJEKTŮ

Datum vyhlášení Výzvy: 16. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 27. 11. 2017

Text výzvy
Příloha 1 - Strategie komuniteně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení - AKTUÁLNÍ PO REVIZI 27.10.2017
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):
Text výzvy - verze 1 - neplatná verze