Místní akční skupina Svatováclavsko

Uzavřené výzvy MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. z IROP, OPZ, PRV, OPŽP (ARCHIV)

2024

2. VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II

2023

1. VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I

10. Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. z Programu rozvoje venkova

2022

9. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - FICHE 2: PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU; FICHE 4: KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

2021

7. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - IROP - BEZPEČNÁ DOPRAVA III

8. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - FICHE 2: PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU; FICHE 4: KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

2019

6. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU

2018

2017Regiony obcí

regiony obcí