Místní akční skupina Svatováclavsko

SP Společné zemědělské politiky

1. Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 1. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín vyhlášení výzvy: 15. 4. 2024
Termín příjmu žádostí na MAS: od 15. 4. 2024 do 31. 5. 2024 - registrace Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín podání vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 7. 2024

1. Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO v PR SP SZP

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

Seznam podpořených žadatelů - pro hodnocení kritéria č. 2

Způsob výběru projektů na MAS SVATOVÁCLAVSKO

Interní postupy MAS pro PR SP SZP

Pozvánka na 2. seminář pro žadatele - 21. 5. 2024, 10:00, Obecní úřad Kačice

Pozvánka na seminář pro žadatele - 3. 5. 2024, 10.00, Stochov - pozor změna místa - FOYER DOMU KULTURY STOCHOV

Prezentace ze semináře pro žadatele 3. 5. 2024

Na co lze žádat ve Fichi 4 (mikropodniky, malé a střední podniky) zjistíte zde.

Na co lze žádat ve Fichi 5 (obce, spolky) zjistíte zde.

Kompletní pravidla pro žadatele přes MAS zde.

Dokumentace výzvy MAS je zveřejněna také na stránkách szif.cz.

1. výzva MAS v SP SZP je určena na podporu projektů mikro, malých a středních podniků (Fiche 4) v zemědělských i nezemědělských činnostech. Dotační podpora pro podnikatele činí 50 % celkových způsobilých výdajů. Podpora v rámci Fiche 5 je určena obcím a spolkům a podpora zde činí 90 % celkových způsobilých výdajů.  Projekty musí být realizovány v území MAS SVATOVÁCLAVSKO (Kačice, Kamenné Žehrovice, Lány, Tuchlovice, Stochov).

Prosíme všechny potenciální žadatele, kteří mají zájem podat žádost o dotaci a neúčastnili se semináře dne 3. 5. 2024, aby se zaregistrovali a zúčastnili druhého informačního semináře, který proběhne v úterý 21. 5. 2024 od 10.00 na Obecním úřadě obce Kačice. Pracovníci MAS jsou všem potenciálním žadatelům k dispozici také pro individuální konzultace.

Ing. Luboš Fleischmann, PhD., tel.: 603 489 888, info@massvatovaclavsko.cz

Ing. Petra Lindovská, tel.: 602 199 636, petra@svatovaclavsko.czRegiony obcí

regiony obcí