Místní akční skupina Svatováclavsko

Program rozvoje venkova (PRV) - aktuálně vyhlášené výzvy

Předpokládané vyhlášení výzev PRV je plánováno v lednu 2018.