Místní akční skupina Svatováclavsko

UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 3: PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlásila Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření II.“.

Datum vyhlášení Výzvy: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
Datum ukončení 
příjmu žádostí: 3. 6. 2018

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 26.6.2018
PREZENČNÍ LISTINA Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 26.6.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS ZE DNE 28.6.2018 

TEXT VÝZVY
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS
Příloha 3 - Podporované aktivity

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Pozvánka na seminář 21.5.2018Regiony obcí

regiony obcí