Místní akční skupina Svatováclavsko

UZAVŘENÁ VÝZVA: 3. VÝZVA - SLOŽKY IZS: MODERNIZACE TECHNIKY A PREVENCE


MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlásila 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – SLOŽKY IZS: MODERNIZACE TECHNIKY A PREVENCE“. Příjem žádostí byl ukončen 7. 6. 2018.

Datum vyhlášení Výzvy: 16. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2018

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ VÝBĚROVOU KOMISÍ MAS 26.6.2018
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS DNE 26.6.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 26.6.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBĚRU MAS ZE DNE 28.6.2018 (včetně vybraných projektů k financování)

TEXT VÝZVY - AKTUÁLNÍ (PLATNÝ OD 4.6.2018)
Příloha 1 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP - aktuální verze
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):
Text výzvy - verze 3 - neaktuální

Text výzvy - verze 2 - neaktuální
Text výzvy - verze 1 - neaktuální
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP - neaktuální

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017 - PREZENTACE
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017Regiony obcí

regiony obcí