Místní akční skupina Svatováclavsko

Základní informace

Název: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČO: 03988457
Právní forma: spolek
Webová stránka: http://www.svatovaclavsko.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/svatovaclavsko/

OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS

Účel: Podpora udržitelnosti rozvoje v územní působnosti spolku ve prospěch místního partnerství města a obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících v území, prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových koncepcí a strategií.

Název nejvyššího orgánu: Valná hromada
Statutární orgán: Výkonný výbor

Předseda: Město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov, IČ: 002 349 23, při výkonu funkce zastupuje Ing. Roman Foršt, starosta města Stochov

Založení: Valná hromada dne 24.2.2015 v kulturním sále ZŠ Tuchlovice

Zapsáno: v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L,
vložce číslo 62297

IČ: 03988457
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4051028319/0800
Datová schránka: jra36nu
Počet zakladatelů: 30

Orgány spolku

Valná hromada
Výkonný výbor
Kontrolní a monitorovací výbor
Výběrová komise

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLKU ZDE

Členové spolku, profily

SEZNAM ČLENŮ SPOLKU ZDERegiony obcí

regiony obcí