Místní akční skupina Svatováclavsko

Operační program Zaměstnanost (OPZ) - aktuálně vyhlášené výzvy

AKTUÁLNÍ VÝZVY

MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 3: PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření II.“.

Datum vyhlášení Výzvy: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
Datum ukončení 
příjmu žádostí: 3. 6. 2018

TEXT VÝZVY
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS
Příloha 3 - Podporované aktivity


MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 2: INKLUZE A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SKUPIN

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociálních skupin“.

Datum vyhlášení Výzvy: 20. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 30. 4. 2018

TEXT VÝZVY AKTUÁLNÍ (platný od 22.2.2018)
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby
podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS
Příloha 3 - Vyrovnávací platby
Příloha 4 - Údaje o sociální službě
Příloha 5 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu
Příloha 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

PODKLADY ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 24.10.2017

POZVÁNKA
PREZENTACE
PREZENTACE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OPZ

ARCHIV

Text výzvy platný do 22.2.2018