Místní akční skupina Svatováclavsko

Operační program Zaměstnanost (OPZ) - aktuálně vyhlášené výzvy

V současné době není vyhlášena žádná výzva MAS z OPZ.