Místní akční skupina Svatováclavsko

Integrovaný regionální operační program (IROP) - aktuálně vyhlášené výzvy

V současné době není vyhlášena žádná výzva MAS z IROP.