Místní akční skupina Svatováclavsko

Integrovaný regionální operační program (IROP) - aktuálně vyhlášené výzvy

1. VÝZVA - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU“.

Datum vyhlášení Výzvy: 12. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018

TEXT VÝZVY -AKTUÁLNÍ

Příloha 1 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017 - PREZENTACE

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):

Text výzvy (neplatná verze)

3. VÝZVA - SLOŽKY IZS: MODERNIZACE TECHNIKY A PREVENCE

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – SLOŽKY IZS: MODERNIZACE TECHNIKY A PREVENCE“.

Datum vyhlášení Výzvy: 16. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2017

TEXT VÝZVY - AKTUÁLNÍ

Příloha 1 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):

Text výzvy - verze 1 - neaktuální

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017 - PREZENTACE
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017