Místní akční skupina Svatováclavsko

Integrovaný regionální operační program (IROP) - aktuálně vyhlášené výzvy

3. VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III

Harmonogram výzev MAS v IROP 21+ na rok 2024Regiony obcí

regiony obcí