Místní akční skupina Svatováclavsko

5. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU II

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: 

„MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU II“

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 11. 10. 2019, 9:00 hod.
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 11. 10. 2019, 9:00 hod.
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 11. 10. 2019, 9:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 11. 2019, 16:00 hod.

Alokace výzvy MAS (CZV): 3 255 619,53 Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Etický kodex
Interní postupy MAS pro IROP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 3. 2. 2020
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS ZE DNE 10. 2. 2020

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - průběžná výzva č. 68

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELERegiony obcí

regiony obcí