Místní akční skupina Svatováclavsko

2. výzva OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027 s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – OP TAK II.“  - S VAZBOU NA VÝZVU ŘO OP TAK Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 22. 4. 2024
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (datovou schránkou) na MAS: 22. 4. 2024
Datum ukončení příjmu žádostí na MAS: 21. 6. 2024, 23:59

TEXT VÝZVY MAS
Příloha č. 1 Interní postupy MAS pro PR OP TAK
Příloha č. 2 Vymezení způsobilých výdajů
Příloha č. 3 Povinná osnova podnikatelského záměru
Příloha č. 4 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 5 Kritéria pro věcné hodnocení souladu projektu se SCLLD
Příloha č. 6 Nepodporované kategorie CZ-NACE
Příloha č. 7 Formulář posouzení zásady "významně nepoškozovat"

Prosíme žadatele, aby své případné záměry neváhali předem konzultovat s pracovníky MAS (kontakty).

Příklady technologií, na které lze žádat o podporu: obráběcí stroje napojené na firemní systémy, automatizované balící linky a stroje napojené na firemní a skladové systémy, zařízení umožňující automatizaci a digitalizaci výroby, stroje a linky umožňující automatizaci a elektronické sledování výroby, digitální přístroje apod. ve všech CZ-NACE s výjimkou uvedených v příloze č. 6 výzvy.Regiony obcí

regiony obcí