Místní akční skupina Svatováclavsko

Orgány spolku

Nejvyšší orgán MAS – Valná hromada

Je složena ze všech členů (partnerů) MAS Svatováclavsko, z.s. SEZNAM ČLENŮ

Rozhodovací orgán MAS – Výkonný výbor

NÁZEV ČLENA (partnera)
MAS ve výkonném výboru
STATUTÁRNÍ zÁSTUPCE člena (partnera) mas FUNKCE člena (partnera) mas VE VÝKONNÉM VÝBORU

Obec Lány

Karel Sklenička

Předseda

Město Stochov

Ing. Roman Foršt

1. místopředseda

Obec Kamenné Žehrovice

Soňa Černá

2. místopředseda

Obec Kačice

Libor Němeček

Člen

Obec Tuchlovice

Mgr. Jaroslav Pošta

Člen

TJ Tuchlovice

Mgr. Stanislav Beránek

Člen

Tělocvičná jednota Sokol Lány

PhDr. Václava Nováková

Člen

Tělocvičná jednota Sokol Kačice

Ing. Daniela Lišková

Člen

TJ SK Kamenné Žehrovice

Alexandr Kopačinský

Člen

Tenisový klub STOCHOV

Karel Klusák

Člen

SYAST, s.r.o.

Ing. Jindřich Sybera

Člen

Kontrolní orgán – Kontrolní a monitorovací výbor

NÁZEV ČLENA (partnera) MAS v kontrolním
a monitorovacím výboru
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE člena (partnera) mas FUNKCE člena (partnera) mas V kontrolním
a monitorovacím výboru

AFK Tuchlovice, z.s.

Josef Bešta

Předseda

Občanské sdružení pro podporování
Muzea T.G.Masaryka v Lánech

Ing. Vlastimil Hořejší

Člen

Mateřská škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno

Mgr. Alena Vorbachová

Člen

Základní škola, Základní umělecká škola
a Mateřská škola Stochov, příspěvková organizace 

PhDr. Lenka Mazuchová

Člen

Voplyntop s.r.o

Radek Vaněk

Člen

Výběrová komise

název člena ve výběrové komisi zástupce VE VÝBĚROVÉ KOMISI funkce ve výběrové komisi

Základní škola Tuchlovice, okres Kladno

Mgr. Jan Bejček

Předseda

Základní škola Charlotty Garrique Masarykové Lány, okres Kladno

Mgr. Iveta Vrabcová

Člen

ŽEHROVÁK

Hana Jirkalová

Člen

Spolek Čelechovice v Čechách"

Karel Pokorný

Člen

Ing. Zdeněk Štětina

Ing. Zdeněk Štětina

Člen

Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno

Mgr. Eva Typlová Komárková

Člen

Volejbalový klub Tuchlovice, z. s.

Ing. Josef Antoš

Člen