Místní akční skupina Svatováclavsko

Výzvy

Všichni partneři, obce, spolky, podnikatelé, zemědělci, školy, zkrátka obyvatelé obcí Místní akční skupiny Svatováclavsko (MAS SVATOVÁCLACVSKO, z.s.) se mohou podílet na realizaci společně vytvořené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Pro podporu zajímavých a účelných aktivit naplňujících cíle SCLLD vyhlašuje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. "Výzvy k podávání žádostí o dotační podporu".  Jsou tematicky děleny podle Operačního programu, který dotace na realizaci SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO alokuje.

Výzvy MAS vycházejí v programovém období 2021 - 2027 ze tří Programových rámců (Operačních programů):

Integrovaný regionální operační program (IROP) (harmonogram výzev na rok 2023, harmonogram výzev na rok 2024)

Program rozvoje venkova (PRV), resp. SP Společná zemědělská politika 

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) (harmonogram výzev na rok 2023, harmonogram výzev na rok 2024)

Své projektové záměry můžete konzultovat s manažery kanceláře MAS. Kontakty naleznete ZDE.Regiony obcí

regiony obcí