Místní akční skupina Svatováclavsko

Rozvoj komunitní práce v MAS SVATOVÁCAVSKO, z.s.

Anotace projektu:

Cílem projektu, který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost+, je kontinuální a cílené vytváření místní komunity, ve které budou uspokojeny potřeby a řešeny problémy všech věkových a sociálních skupin obyvatel. Proostřednictvím pomoci a dobrých vztahů bude přirozeně posílena bezpečnost jednotlivců i komunity a vytvořena podpůrná síť pro prevenci a řešení problémů jednotlivců i společnosti, dojde k posílení komunitní práce a služeb. Ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu budou zajištěny podmínky pro výkon práce během roku i v letních měsících.