Místní akční skupina Svatováclavsko

OBDOBÍ 2021 - 2027

Dne 24. září 2021 řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj – oddělení regionální politiky) ukončil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu “Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2021-2027” s výsledkem “vyhověl”. Tento základní strategický dokument, který umožní v následujících sedmi letech rozvoj území MAS, byl schválen.

V současné době připravujeme jednotlivá konkrétní opatření, které budou směřovat k naplňování schválené strategie (SCLLD).

AKTUÁLNÍ VERZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS SVATOVÁCLAVSKO, ZS. NA OBDOBÍ 2021-2027 KE STAŽENÍ ZDE.

KONZULTACE ZÁMĚRŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKYRegiony obcí

regiony obcí