Místní akční skupina Svatováclavsko
První pomoc dětem
18. 7. 2024

První pomoc dětem

Ve středu 24. 7. 2024 od 16.30 máte jedinečnou možnost se naučit, jak POSKYTNOUT PRVNÍ POMOCI DĚTEM. Akce je vhodná jak pro osoby pracující s dětmi a mládeží (pedagogové, lektoři kroužků, vedoucí na táborech ad.), tak pro RODIČE a další zájemce, kteří by rádi byli připraveni na možné krizové situace.

Více informací
24. 4. 2024

Aktuální nabídka dotací MAS SVATOVÁCLAVSKO

MAS SVATOVÁCLAVSKO má aktuálně vypsány dvě dotační výzvy, a to z programu SP Společné zemědělské politiky (SP SZP) a z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V obou výzvách mohou o 50% dotaci žádat mikro, malé a střední podniky. Výzva SP SZP je určena také obcím a spolkům.

Více informací

archiv aktualitRegiony obcí

regiony obcí