Místní akční skupina Svatováclavsko
31. 7. 2016

MAP ORP Kladno

MAP je Místní akční plán vzdělávání, prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Více informací

archiv aktualit

Regiony obcí

regiony obcí