Místní akční skupina Svatováclavsko
4. 7. 2019

MISTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO - MAP II

Cílem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Kladno - MAP II (MAP II) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zejména prohloubením procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubením procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty. Nedílnou součástí MAP II bude rozvoj a aktualizace finálního MAP s Akčním plánem na dobu minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu MAP II.

Více informací

archiv aktualit