Místní akční skupina Svatováclavsko
17. 2. 2019

Pozvánka na seminář výzvy z Programu rozvoje venkova

Seminář pro žadatele o finanční podporu z 6. výzvy MAS se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 17 hodin ve foyeru Domu kultury ve Stochově, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov. Podpora je určena pro investice do zemědělský ch podniků a podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu.

Více informací

archiv aktualit