Místní akční skupina Svatováclavsko

MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 2: INKLUZE A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SKUPIN

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociálních skupin“.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Hodnocení Výběrové komise MAS - zápis z jednání, vč. prezenční listiny
Výběr projektů Výkonným výborem MAS - zápis z jednání, vč. prezenční listiny

Datum vyhlášení Výzvy: 20. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 30. 7. 2018

TEXT VÝZVY (aktuální po revizi od 26.4.2018 - změna termínu ukončení příjmu žádostí)

Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osob podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS
Příloha 3 - Vyrovnávací platby
Příloha 4 - Údaje o sociální službě
Příloha 5 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu
Příloha 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

PODKLADY ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 24.10.2017

POZVÁNKA
PREZENTACE
PREZENTACE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OPZ


ARCHIV

Text výzvy platný do 22.2.2018
Text výzvy platný do 25.4.2018Regiony obcí

regiony obcí