Místní akční skupina Svatováclavsko

UZAVŘENÁ VÝZVA: 1. VÝZVA - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU (IROP)

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS DNE 25.4.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 25.4.2018

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU“.

Datum vyhlášení Výzvy: 12. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018

TEXT VÝZVY -AKTUÁLNÍ

Příloha 1 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017 - PREZENTACE
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):

Text výzvy (neplatná verze)Regiony obcí

regiony obcí