Místní akční skupina Svatováclavsko

Kontakt

Základní kontakt

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
Tel.: +420 603 489 888
info@massvatovaclavsko.cz
IČ spolku: 03988457

Statutární zástupce: Karel Sklenička, předseda Výkonného výboru MAS
Tel.: +420 313 502 041
karel.sklenicka@obec-lany.cz

Adresa MAS Svatováclavsko, z.s.
Jaroslava Šípka 486
273 03 Stochov
info@massvatovaclavsko.cz
Konzultační hodiny po telefonické dohodě
Kontaktní osoby

Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D.
projektový manažer, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
info@massvatovaclavsko.cz
Tel: +420 603 489 888

Ing. Petra Lindovská (Chvatíková)
projektová manažerka
petra.chvatikova@gmail.com
Tel.: +420 602 199 636

Mapa