Místní akční skupina Svatováclavsko

4. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA II.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 4. výzvu 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO – IROP – Bezpečná doprava II.“

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 6. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 22. 7. 2018

VÝBĚR PROJEKTŮ A SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS ZE DNE 27.8.2018

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 23.8.2018

TEXT VÝZVY
PŘÍLOHA 1 - KRITÉRIA HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
PŘÍLOHA 2 - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s
Směrnice Interní postupy MAS pro IROP - aktuální verze
Etický kodex
Jednací řád Výběrové komise MAS

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
PREZENTACE ZE SEMINÁŘE 16. 6. 2018Regiony obcí

regiony obcí