Místní akční skupina Svatováclavsko

VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO – OPZ 3 PRORODINNÁ OPATŘENÍ IV.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlásila Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření IV.“.

Datum vyhlášení výzvy: 28. 8. 2019
Datum zpřístupnění žádostí o podporu: 28. 8. 2019, 9:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2019, 9:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí: 20. 12. 2019, 18:00 hodin (modofikovaná výzva č. 3)

Finanční alokace výzvy: 5 434 317,65 Kč

MODIFIKOVANÁ VÝZVA 3 - AKTUÁLNÍ TEXT VÝZVY (platná od 16.12.2019)

Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS
Příloha 3 - Podporované aktivity

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 3.2.2020 - VĚCNÉ HODNOCENÍ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS ZE DNE 10.2.2020 - VÝBĚR PROJEKTŮ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ MAS SVATOVÁCLAVSKO OPZ 3 PRORODINNÁ OPATŘENÍ IV.
PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 30. 10. 2019

Text výzvy (výzva platná do 15.11.2019) - archiv
Text modifikované výzvy č. 1 (výzva platná do 6.12.2019) - archiv
Text modifikované výzvy č. 2 (výzva platná do 16.12.2019) - archivRegiony obcí

regiony obcí