Místní akční skupina Svatováclavsko

VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO – OPZ 3 PRORODINNÁ OPATŘENÍ IV.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlásila Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření IV.“.

Datum vyhlášení výzvy: 28. 8. 2019
Datum zpřístupnění žádostí o podporu: 28. 8. 2019, 9:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2019, 9:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí: 18. 11. 2019, 12:00 hodin

Finanční alokace výzvy: 5 434 317,65 Kč


TEXT VÝZVY
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS
Příloha 3 - Podporované aktivity

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ MAS SVATOVÁCLAVSKO OPZ 3 PRORODINNÁ OPATŘENÍ IV.