Místní akční skupina Svatováclavsko

UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA (IROP)

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ ukončila dne 27.11.2017 v 16:00 hodin příjem žádostí ve výzvě o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA“.

22.12.2017 byla finalizována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u jednotlivých žádostí o podporu ve výzvě MAS s názvem "2.Výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Bezpečná doprava-SC 1.2". Všechny 4 přijaté žádosti o dotaci v celkové výši 4 364 354,07 Kč splňují podmínky a následuje další kolo hodnocení. V souladu s pravidly MAS následuje věcné hodnocení žádostí.

Seznam žádostí splňující kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Celkem byly přijaty 4 žádosti o dotaci v celkové výši 4 364 354,07 Kč. V souladu s pravidly MAS začíná následující den hodnocení podle směrnice MAS "Interní postupy MAS pro IROP".

Seznam přijatých žádostí
Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 23.1.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS - VÝBĚR PROJEKTŮ

Datum vyhlášení Výzvy: 16. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 27. 11. 2017

Text výzvy
Příloha 1 - Strategie komuniteně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení - AKTUÁLNÍ PO REVIZI 27.10.2017
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):
Text výzvy - verze 1 - neplatná verzeRegiony obcí

regiony obcí