Místní akční skupina Svatováclavsko

KONZULTACE ZÁMĚRŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

4. 10. 2022
V roce 2023 bude mít MAS SVATOVÁCLAVSKO možnost podpořit částkou až 680 000,00 Kč projekt zaměřený na pořízení NOVÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ S AKCENTEM NA DIGITALIZACI. Výše dotační podpory činí 50 % z výdajů projektu.

KONZULTACE ZÁMĚRŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

 4. 10. 2022

V roce 2023 bude mít MAS SVATOVÁCLAVSKO možnost podpořit částkou až 680 000,00 Kč projekt zaměřený na pořízení NOVÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ S AKCENTEM NA DIGITALIZACI. Výše dotační podpory činí 50 % z výdajů projektu.

Podpora bude určena malým a středním podnikům v území obcí MAS, tj.: Kačice, Lány, Stochov, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice.

Jaké technologie lze podpořit (příklady):

  • - CNC vertikální obráběcí stroje/technologie,
  • - informační systémy pro řízení výroby,
  • - SW pro monitorování vytížení strojů a programování strojů,
  • - Technologie pro automatizaci výroby (pro měření a kontrolu kvality výroby, digitalizaci, sběr a přenos informací apod.),
  • - CAD/CAM SW, SW pro digitální samoobslužné sklady, SW pro automatickou komunikaci výroba – sklad – výroba,
  • - Skladový HW pro automatizaci výroby a balení (řezačky, tiskárny, foliovací zařízení, hlubokomrazící shokery, ovládací prvky – SW ad.),
  • - SW pro manažerské a informační systémy ad.
  • Klíčovými aspekty jsou modernizace, automatizace, digitalizace, komunikace (on-line) s dopadem na vyšší kvalitu výroby, zvýšení objemu produkce, zvýšení efektivity komunikace a přenosu informací, práce s daty (SW pro sběr, zpracování a využití dat) ad.
  • Jste mikropodnik, malý či střední podnik z jedné z výše uvedených obcí a máte projektový záměr vhodný k podpoře ze Specifického cíle 1.1 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027?
  • Dejte nám prosím vědět! Rádi zahájíme jednání o případné podpoře Vašeho záměru!

 Instrukce pro stanovení kategorie podniku naleznete zde: https://www.agentura-api.org/cs/metodika-op-tak/velikost-podniku-op-tak/.

 Ing. Petra Lindovská
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
petra.chvatikova@gmail.com, info@massvatovaclavsko.cz

OP TAK MAS SVATOVÁCLAVSKO (PNG 501 kB)


Regiony obcí

regiony obcí