Místní akční skupina Svatováclavsko

Vesnicí Středočeského kraje roku 2016 je obec Úholičky

20. 6. 2016
VGalerii Středočeského kraje vKutné Hoře byly ve čtvrtek 16. června 2016 slavnostně vyhlášeny výsledky středočeského kola 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016.

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byly ve čtvrtek 16. června 2016 slavnostně vyhlášeny výsledky středočeského kola 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016. Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola převzali zástupci obce Úholičky (okres Praha-západ).

Obec Úholičky, se zúčastnila soutěže Vesnice roku letos podruhé. Již při své první účasti v soutěži v loňském roce udělala obec na hodnotitelskou komisi celkově velmi příznivý dojem a získala Zlatou cihlu za Kulturně společenské centrum obce.

Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení proběhne v týdnu od 28. 8. do 3. 9. 2016 a vyhlášení výsledků se uskuteční dne 17. 9. 2016 v Luhačovicích.

Do soutěže se dle jejích podmínek mohou přihlásit obce, města i městyse vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce nebo programem obnovy vesnice. Středočeský kraj je krajem s nejvyšším počtem obcí (1145). Do krajského kola soutěže se v letošním roce přihlásilo sice pouze 13 obcí, ale kvalita prezentací všech zúčastněných obcí byla obrovská a celkové dojmy hodnotící komise ze všech návštěv byly velmi pozitivní. Právě z důvodu nízkého počtu přihlášených obcí mohly být v souladu s Podmínkami soutěže uděleny pouze čtyři stuhy. Komise se po důsledném posouzení všech hodnotících kritérií rozhodla neudělit Oranžovou stuhu (za spolupráci obce a zemědělského subjektu).

Krajská hodnotitelská komise pečlivě posuzovala všechny uchazeče o titul Vesnice Středočeského kraje roku 2016 a měla opravdu nesnadný úkol. Musela nejen vybrat vítěze, ale také rozdělit další stuhy a diplomy.

Držitelé dalších stuh:

městys Kácov (okres Kutná Hora) – Modrá stuha za společenský život
obec Cítov (okres Mělník) – Bílá stuha za činnost mládeže
obec Kostelní Lhota (okres Nymburk) – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí.

Dalšími oceněnými obcemi ve středočeském kole 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016 jsou:

obec Hvožďany (okres Příbram) Diplom za vzorné vedení kroniky
obec Hvožďany (okres Příbram) Diplom za společenský život
městys Čechtice (okres Benešov) Diplom za kvalitní sociální služby
obec Drahouš (okres Rakovník) Diplom za péči o veřejná prostranství
městys Maršovice (okres Benešov) Diplom za rozvoj komunitní společnosti
obec Vranov (okres Benešov) Diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty
městys Davle (okres Praha-západ) Diplom za nehmotné kulturní dědictví
městys Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov) Diplom za podporu tradičního včelařství
obec Kamberk (okres Benešov) Diplom za udržování muzea venkova
městys Zlonice (okres Kladno) Diplom za zachovávání kulturních a historických hodnot
městys Zlonice (okres Kladno) – Cena naděje pro živý venkov
městys Davle (okres Praha-západ) – Koláčová cena

Zlatou cihlou se v dobrovolné části soutěže oceňují příkladné stavby, realizované v duchu Programu obnovy venkova. Cílem vyhodnocení Zlaté cihly je získání evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění v každoročně vydávané propagační publikaci Stavby venkova. Krajská hodnotící komise se shodla v názoru, že v letošním roce žádná z přihlášených staveb nesplnila beze zbytku všechna kritéria soutěže, a proto tuto cenu neudělila.

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje. V loňském roce se celostátním vítězem stala nejzápadnější obec České republiky, Krásná, reprezentující Karlovarský kraj.

Vítězi středočeského krajského kola soutěže, obci Úholičky, přejeme mnoho úspěchů v celostátním finále!

Zdroj: Středočeský krajRegiony obcí

regiony obcí