Místní akční skupina Svatováclavsko

Novinky

26. 3. 2018

MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S. VYHLÁSILA VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST S NÁZVEM "MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 3 PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.“

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlásila Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření II.“. Podporovanými aktivitami jsou Příměstské tábory, Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), Doprovody na kroužky a zájmové aktivity a Společná doprava dětí do/z příměstského tábora.

Více informací