Místní akční skupina Svatováclavsko

Novinky

17. 2. 2019

Pozvánka na seminář výzvy z Programu rozvoje venkova

Seminář pro žadatele o finanční podporu z 6. výzvy MAS se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 17 hodin ve foyeru Domu kultury ve Stochově, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov. Podpora je určena pro investice do zemědělský ch podniků a podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu.

Více informací
28. 11. 2018

Podpora rozvoje regionů 2019+

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

Více informací