Místní akční skupina Svatováclavsko

Novinky

25. 4. 2020

SVATOVÁCLAVSKO SOBĚ!

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region! Klikněte na obrázek!

Více informací
21. 8. 2019

VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST - PRORODINNÁ OPATŘENÍ IV.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlásila Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření IV.“. Datum vyhlášení výzvy: 28. 8. 2019 Datum zpřístupnění žádostí o podporu: 28. 8. 2019, 9:00 hodin Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2019, 9:00 hodin Datum ukončení příjmu žádostí: 18. 11. 2019, 12:00 hodin Finanční alokace výzvy: 5 434 317,65 Kč.

Více informací
4. 7. 2019

MISTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO - MAP II

Cílem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Kladno - MAP II (MAP II) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zejména prohloubením procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubením procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty. Nedílnou součástí MAP II bude rozvoj a aktualizace finálního MAP s Akčním plánem na dobu minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu MAP II.

Více informací