Místní akční skupina Svatováclavsko

Aktuální nabídka dotací MAS SVATOVÁCLAVSKO

24. 4. 2024

MAS SVATOVÁCLAVSKO aktuálně přijímá žádosti o podporu ve dvou otevřených výzvách:

- 1. výzva v SP SZP na podporu vybavení mikro, malých a středních podniků, obcí a spolků;

- 2. výzva OP TAK na podporu digitalizace a automatizace výrobních procesů pro mikro, malé a střední podniky.

Ve výzvě z OP TAK lze žádat na technologie typu: obráběcí stroje napojené na firemní systémy, automatizované balící linky a stroje napojené na firemní a skladové systémy, zařízení umožňující automatizaci a digitalizaci výroby, stroje a linky umožňující automatizaci a elektronické sledování výroby, digitální přístroje apod. ve všech CZ-NACE s výjimkou uvedených v příloze č. 6 této výzvy. Klíčovým atributem je zde prvek digitalizace, napojení na podnikové systémy, automatizace, robotizace.

Máte zájem o podporu? Neváhejte se na nás prosím obrátit (kontakty).Regiony obcí

regiony obcí