Místní akční skupina Svatováclavsko

MAS SVATOVÁCLAVSKO VYHLAŠUJE 11. BŘEZNA 2019 DALŠÍ VÝZVU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

9. 3. 2019
MAS SVATOVÁCLAVSKO, IČO: 03988457, vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření.


Regiony obcí

regiony obcí