Místní akční skupina Svatováclavsko

Pozvánka na seminář výzvy z Programu rozvoje venkova

17. 2. 2019
Seminář pro žadatele o finanční podporu z 6. výzvy MAS se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 17 hodin ve foyeru Domu kultury ve Stochově, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov. Podpora je určena pro investice do zemědělský ch podniků a podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu.

Pozvánku na seminář naleznete v následujícím odkazu: POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE.Regiony obcí

regiony obcí