Místní akční skupina Svatováclavsko

SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ V 4. VÝZVĚ MAS Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

30. 8. 2018
Výkonný výbor MAS na svém jednání dne 27.8.2018 schválil seznam projektů v 4. výzvě MAS z PRV a doporučil projekty k financování ŘO SZIF.


Regiony obcí

regiony obcí