Místní akční skupina Svatováclavsko

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ V 4. VÝZVĚ MAS SVATOVÁCLAVSKO Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

17. 8. 2018
O půlnoci 16. 8. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova v rámci 4. výzvy MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Výzva byla určena zejména podnikatelům na území MAS Svatováclavsko, ať již zemědělským nebo nezemědělským.


Regiony obcí

regiony obcí