Místní akční skupina Svatováclavsko

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE K VÝZVĚ MAS Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 26.7.2018

27. 7. 2018
Zveřejňujeme prezentaci ze Semináře pro žadatele k 4. výzvě MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).


Regiony obcí

regiony obcí