Místní akční skupina Svatováclavsko

AVÍZO - VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU

7. 7. 2018
Avízo výzvy MAS z Programu rozvoje venkova - Investice do zemědělských podniků a Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu.

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 3. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova). Zahájení příjmu žádostí bude zahájeno 19.7.2018 a ukončeno 16.8.2018. Celková výše dotace pro 3. Výzvu: 4 985 830 Kč.

Bližší informace naleznete ZDE.Regiony obcí

regiony obcí