Místní akční skupina Svatováclavsko

VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS SVATOVÁCLAVSKO - BEZPEČNÁ DOPRAVA II.

13. 6. 2018
Avízo vyhlášení 4. výzvy MAS z IROP - Bezpečná doprava II.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 –
2020“ vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO – IROP – Bezpečná doprava II.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1“

Datum vyhlášení výzvy: 18. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.6.2018
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22. 7. 2018

PODROBNOSTI O VÝZVĚ ZDE.Regiony obcí

regiony obcí