Místní akční skupina Svatováclavsko

REVIZE VÝZVY MAS: MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 2: INKLUZE A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SKUPIN

26. 4. 2018
Od 26.4.2018 je platná revize výzvy MAS "MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 2: INKLUZE A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SKUPIN", jejíž součástí je prodloužení termínu ukončení přijmu žádostí o podporu.

 

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociálních skupin“.

Datum vyhlášení Výzvy: 20. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 30. 7. 2018

Text Výzvy po revizi a další podrobnosti na http://www.svatovaclavsko.cz/cz/operacni-program-zamestnanost-opz.Regiony obcí

regiony obcí