Místní akční skupina Svatováclavsko

MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S. VYHLÁSILA VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST S NÁZVEM "MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 3 PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.“

26. 3. 2018
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlásila Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření II.“. Podporovanými aktivitami jsou Příměstské tábory, Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), Doprovody na kroužky a zájmové aktivity a Společná doprava dětí do/z příměstského tábora.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření II.“.

Datum vyhlášení Výzvy: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 3. 6. 2018

Podrobnosti na http://www.svatovaclavsko.cz/cz/operacni-program-zamestnanost-opz.Regiony obcí

regiony obcí