Místní akční skupina Svatováclavsko

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ "POZEMKOVÉ ÚPRAVY"

5. 4. 2018
Pozvánka na odborný seminář "Pozemkové úpravy", který se uskuteční 9.5.2018 v Lánech.

Celostátní síť pro venkov, Státní pozemkový úřad a MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY.

Seminář proběhne dne 9. května 2018 od 15:00 hodin ve víceúčelovém sále NAD NARPOU v Lánech (Hospoda Narpa), Masarykovo náměstí 317, Lány, okres Kladno.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ (HARMONOGRAM, PROGRAM)

Cílem semináře je přiblížit účastníkům přípravu a realizaci pozemkových úprav a jejich přínos pro obec i krajinu. Seminář se uskuteční v lokalitě obce Lány, kde byly pozemkové úpravy realizov...ány. Účastníci budou seznámeni se zkušenostmi jednotlivých vystupujících s operací 4.3.1 Pozemkové úpravy Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Účast na semináři je BEZPLATNÁ. Drobné občerstvení je hrazeno Celostátní sítí pro venkov.

Rezervace místa na semináři (přihlášky) zašlete prostřednictvím e-mailu: info@massvatovaclavsko.cz nejpozději do 7. 5. 2018.

Kontaktní osoba: Ing. Luboš Fleischmann, manažer MASRegiony obcí

regiony obcí