Místní akční skupina Svatováclavsko

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K VÝZVĚ MAS - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH

5. 4. 2018
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI VE VÝZVĚ MAS - PRV

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI VE VÝZVĚ MAS v rámci programového rámce Program rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020.

Termín: pondělí 23. dubna 2018
Čas: 16:30 hodin
Místo: Foyer Domu kultury, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

PROGRAM SEMINÁŘE

1. Zahájení semináře
2. Úvod
3. Představení SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
4. Vyhlášená výzva PRV – základní informace
5. Představení vyhlášených Fichí
6. Způsob podání ŽOD na MAS přes Portál farmáře
7. Závěr

Registrace na seminář:
Vaši účast potvrďte do pondělí 23. 4. 2018 do 15 hodin prostřednictvím emailové adresy info@massvatovaclavsko.cz.

 Kontaktní osoby:

Ing. Luboš Fleischmann

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Ing. Petra Chvatíková
Projektová manažerka

Tel.: 603 489 888
Email: info@massvatovaclavsko.cz

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

O VÝZVĚ:

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 2. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Datum vyhlášení Výzvy: 9. 4. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 4. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2018

Termín registrace na RO SZIF: 16. 7. 2018

Celková výše dotace pro 2. Výzvu: 5 110 830 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí:
1. Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (výše dotace pro Fichi 1 je 3 066 560 Kč);
2. Fiche 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (výše dotace pro Fichi 2 je 2 044 270 Kč).

Podrobnosti na http://www.svatovaclavsko.cz/cz/program-rozvoje-venkova-prv.