Místní akční skupina Svatováclavsko

Zasedání přípravného výboru MAS Svatováclavsko

23. 2. 2015
Ve dnech 16. a 23. února 2015 proběhlo zasedání přípravného výboru MAS Svatováclavsko, z.s., na kterých byly projednány otázky spojené se vznikem MAS

Ve dnech 16. a 23. února 2015 proběhlo zasedání přípravného výboru MAS Svatováclavsko, z.s., na kterých byly projednány otázky spojené se vznikem MAS a ustavujícím zasedání Valné hromady. Ta se uskuteční 24. února 2015 v kulturním sále Základní školy v Tuchlovicích od 18. hodin.