Místní akční skupina Svatováclavsko

ČLÁNKY MAS V OBECNÍCH TISKOVINÁCH - MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S. A ROZVOJ ÚZEMÍ

19. 3. 2018
V březnových vydání 2018 měsíčníků Naše město Stochov a Lánský zpravodaj vyšel článek MAS o aktivitách v území.

NAŠE MĚSTO STOCHOV - Březen 2018 - Strana 4 - MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a rozvoj území

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ - Březen 2018 - Strana 3 - MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a rozvoj územíRegiony obcí

regiony obcí