Místní akční skupina Svatováclavsko

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) - PREZENTACE ZE SEMINÁŘE K NOVÝM AKTIVITÁM

14. 3. 2018
Šablony k novým aktivitám v OPŽP, doporučení pro realizaci nových aktivit CLLD v OPŽP a prezentace ze semináře k novým aktivitám v OPŽP


Regiony obcí

regiony obcí