Místní akční skupina Svatováclavsko

REVIZE VÝZVY MAS "SLOŽKY IZS: MODERNIZACE TECHNIKY A PREVENCE"

26. 2. 2018
Revize výzvy MAS - prodloužení termínu pro příjem žádostí.

Z průběžných konzultací s potenciálním žadatelem, který má připraven projekt na pořízení hasičské techniky a s ohledem na připravenost podání žádosti, resp. povinných příloh vyplývá potřeba prodloužení termínu. V rámci revize výzvy je prodloužen příjem žádostí do 30.3.2018.

Aktuální verze výzvy s účinností od 26.2.2018 Regiony obcí

regiony obcí