Místní akční skupina Svatováclavsko

REVIZE VÝZVY MAS "SOCIÁLNÍ SLUŽBY" - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

22. 2. 2018
22.2.2018 vstupuje vplatnost revize výzvy MAS - Výzva MAS Svatováclavsko – OPZ 2: Inkluze avzdělávání sociálních skupin.
22.2.2018 vstupuje v platnost revize výzvy MAS - Výzva MAS Svatováclavsko – OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociálních skupin. Modifikace se týká prodloužení termínu pro odevzdávání žádostí o podporu do 30.4.2018.

Aktuální text výzvy OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociálních skupin 

Blíže o výzvě na http://www.svatovaclavsko.cz/cz/operacni-program-zamestnanost-opz.