Místní akční skupina Svatováclavsko

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE VÝZVĚ MAS "PRORODINNÁ OPATŘENÍ"

18. 12. 2017
18.12.2017 v 16:00 hodin byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření". Celkem byly přijaty 2 žádosti o dotaci v celkové výši způsobilých výdajů 1 430 238,75 Kč. V souladu s pravidly MAS následuje kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ ukončila příjem žádostí ve výzvě o podporu z Operačního programu Zaměstnanost“.

Celkem byly přijaty 2 žádosti o dotaci v celkové výši 1 430 238,75 Kč. V souladu s pravidly MAS začíná následující den lhůta pro hodnocení v souladu s pravidly uvedenými v Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍRegiony obcí

regiony obcí