Místní akční skupina Svatováclavsko

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VE VÝZVĚ MAS "BEZPEČNÁ DOPRAVA"

27. 11. 2017
27.11.2017 v 16:00 hodin byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS s názvem "2.Výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Bezpečná doprava-SC 1.2". Celkem byly přijaty 4 žádosti o dotaci v celkové výši 4 364 354,07 Kč. V souladu s pravidly MAS následuje kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.

UKONČENÁ VÝZVA - BEZPEČNÁ DOPRAVA (IROP)

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ ukončila příjem žádostí ve 2. výzvě o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA“.

Celkem byly přijaty 4 žádosti o dotaci v celkové výši 4 364 354,07 Kč. V souladu s pravidly MAS začíná následující den hodnocení podle směrnice MAS "Interní postupy MAS pro IROP".

Seznam přijatých žádostíRegiony obcí

regiony obcí