Místní akční skupina Svatováclavsko

REVIZE VÝZVY MAS - PREVENCE KRIMINALITY

22. 11. 2017
22.11.2017 vstupuje v platnost revize výzvy MAS - OPZ 1 Prevence kriminality a drogové závislosti. Modifikace se týká prodloužení termínu pro odevzdávání žádostí o podporu do 31. 1. 2018.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. oznamuje, že nově mohou žadatelé podávat své projekty s žádostí o podporu ve výzvě OPZ 1 Prevence kriminality do 31. 1. 2018. 

Důvod revize: Připravenost potenciálního žadatele, který je v území pouze jeden, respektive nemožnost předložit žádost do původního termínu 27. 11. 2017. Jelikož v dané výzvě očekáváme předložení pouze jediného projektu (v území je jediný oprávněný žadatel), považujeme za administrativně méně náročné přistoupit k prodloužení vyhlášené výzvy namísto opakovanému vyhlášení výzvy začátkem roku 2018

Text aktuální výzvy

http://www.svatovaclavsko.cz/cz/operacni-program-zamestnanost-opzRegiony obcí

regiony obcí