Místní akční skupina Svatováclavsko

REVIZE VÝZVY MAS - PRORODINNÁ OPATŘENÍ

22. 11. 2017
22.11.2017 vstupuje v platnost revize výzvy MAS - OPZ 3 Prorodinná opatření. Modifikace se týká prodloužení termínu pro odevzdávání žádostí o podporu do 18.12.2017.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. oznamuje, že nově mohou žadatelé podávat své projekty s žádostí o podporu ve výzvě OPZ 3 Prorodinná opatření do 18. 12. 2017. 

Důvod revize: Připravenost potenciálních žadatelů, respektive nemožnost předložit žádosti do původního termínu. Považujeme za administrativně méně náročné přistoupit k prodloužení vyhlášené výzvy namísto k opakovanému vyhlášení výzvy začátkem roku 2018.

Text aktuální výzvy

http://www.svatovaclavsko.cz/cz/operacni-program-zamestnanost-opzRegiony obcí

regiony obcí