Místní akční skupina Svatováclavsko

Účel založení MAS Svatováclavsko, z.s.

25. 2. 2015
Účelem založení MAS Svatováclavsko, z.s. je podpora udržitelnosti rozvoje v územní působnosti spolku ve prospěch místního partnerství města a obcí

Účelem založení MAS Svatováclavsko, z.s. je podpora udržitelnosti rozvoje v územní působnosti spolku ve prospěch místního partnerství města a obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících v území, prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových koncepcí a strategií.Regiony obcí

regiony obcí