Místní akční skupina Svatováclavsko

Mariánská pouť a výstava historických fotografií

25. 9. 2017
V sobotu 23. září 2017 v 9 hodin zahájily děti z mateřské a základní školy 12. ročník Mariánské pouti, jejíž součástí byla výstava historických fotografií obce.

V sobotu 23. září 2017 v 9 hodin zahájily děti z mateřské a základní školy 12. ročník Mariánské pouti, jejíž součástí byla výstava historických fotografií obce. Letošní výstava fotografií byla rozšířena o nové fotografie, které se obci podařilo získat z rodinných archívů. Součástí letošní výstavy byly  kroniky spolků. Výstava fotografií a kronik se setkala s velkým ohlasem žehrováků, ale i návštěvníků ze širokého okolí.

Pro návštěvníky byl po celý den připraven  bohatý program, který byl zahájen vystoupením dětí, pokračoval mší a pohádkami pro děti. Odpoledne vystoupil foklórní soubor a celý den hrál k poslechu FŠ BAND F. Šitty.

Jako každoročně bylo na Mariánskou pouť objednáno počasí. V sobotu ráno se nad Žehrovicemi roztrahala mračna a celý den byl bez mráčků a svítilo sluníčko.

Návštěvníci pouti posedávali na lavičkách v parku, děti skotačily na hracích koutcích. Všichni jsme prožili příjemný sobotní den.

Zdroj: https://www.kamennezehrovice.cz/obec/aktuality/marianska-pout-vystava-historickych-fotografii

 Regiony obcí

regiony obcí