Místní akční skupina Svatováclavsko

Drvotova stezka 2017

Drvotova stezka 2017
2. 10. 2017
V sobotu 30. září 2017 pořádala obec Kamenné Žehrovice pochod naučnou stezkou Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka.

V sobotu 30. září 2017 pořádala obec Kamenné Žehrovice pochod naučnou Drvotovou stezkou.  Po desáté hodině z fotbalového hřiště vyrazilo přes šedesát účastníků pochodu na trasu dlouhou 12 km. Za slunečného počasí jsme prošli všech 12 stanovišť Drvotovy stezky -  od stanoviště č. 7 Kalspot  ke stanovišti č. 6 Turyňský rybník. Příjemné sobotní odpoledne jsme ukončili opět na fotbalovém hřišti. Všichni účastníci obdrželi diplom a odměnili se vlastnoručně opečeným buřtíkem.   Do pochodu se zapojili dobrovolníci všech obcí a města MAS SVATOVÁCLAVSKO.

Zdroj: https://www.kamennezehrovice.cz/obec/aktuality/pochod-naucnou-stezkou-povodi-stredniho-kacaku-drvotova-stezkaRegiony obcí

regiony obcí