Místní akční skupina Svatováclavsko

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. SCHVÁLENA!

1. 7. 2017
SCLLD MAS Svatováclavsko byla schválena jednotlivými řídícími orgány. První výzvy budou vyhlášeny v následujících měsících.


Regiony obcí

regiony obcí