Místní akční skupina Svatováclavsko

LeaderFEST

8. 4. 2017
LeaderFEST je mezinárodním setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších příznivců venkova. Setkání slouží k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. LeaderFEST 2017 se bude konat 30. 5. - 1. 6. 2017 v Hlinsku v Pardubickém kraji. Akce je financována z Celostátní sítě pro venkov.